O nas

O PROJEKCIE:

 

2 października 2017 została powołana do życia spółka „Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SubBus spółka z o.o.”. Jej udziałowcami zostały gminy Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego:

 • Nowa Sól,
 • gmina Nowa Sól,
 • Kożuchów,
 • Otyń,
 • Kolsko,
 • Siedlisko.

Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski. W skład rady nadzorczej spółki, wchodzą przedstawiciele gmin: Miasta Nowa Sól, Kożuchowa, gminy wiejskiej Nowa Sól oraz gminy Otyń.


Od lipca 2018 roku spółka będzie realizowała projekt transportowy. Przedsiębiorstwo będzie obsługiwało mieszkańców wspomnianych 6 gmin powiatu nowosolskiego. 

Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego – tak nazywa się projekt wart 50 milionów złotych, z czego 35 mln to dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.


Główne założenia projektu: 

 1. Zakup taboru autobusowego. 
 2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 
 3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 
 4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli 
 5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 
 6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 
 7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.