Przed nami przebudowa dworca PKP

W piątek 18 sierpnia została podpisana umowa na przebudowę parteru dworca PKP z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej.

Po przebudowie pasażerowie PKP oraz nowej komunikacji w tym „subnowfowskiej” będą mogli oczekiwać na swój transport w sposób odpowiadający XXI wiekowi:w przyjaznych, ciepłych i nowoczesnych wnętrzach. 

Umowa została podpisana z konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlanym Stanisław Piekarski z Nowej Soli oraz Wojbud Marcin Wojtyła także z nowej Soli. Wykonawca daje 60 miesięcy gwarancji na wykonanezadanie. 

Co zostanie wykonane: 

- drenaż opaskowy dookoła budynku oraz docieplenie ścian piwnic budynku 

-przystosowanie parteru obiektu do nowych funkcji, przebudowa wejść do budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i docieplenia istniejących stropów, wykonanie nowych aranżacji pomieszczeń oraz wykonanie wszystkich niezbędnych nowych instalacji. Obiekt będzie zaopatrywany w media z istniejących przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Dane podstawowe budynku dworca: 
- powierzchnia użytkowa parteru pod przebudowę 489,44 m^2 , 
- powierzchnia całkowita budynku 1678 m^2 , 
- kubatura budynku objęta przebudową 1761 m^3 , 
- kubatura całkowita 5940 m^3 , 
- powierzchnia użytkowa pomieszczeń Centrum Obsługi Pasażerów 290,88 m^2 , 
- powierzchnia użytkowa Straży Miejskiej 190,21 m^2 . 

Termin wykonania inwestycji: kwiecień 2018 

Koszt inwestycji:3 mln 321 tys. zł 

*Informujemy, że w pierwszych dniach września Straż Miejska będzie przenosić swoją siedzibę na czas przebudowy dworca PKP do budynku szkoły gimnazjum nr 3 przy ulicy Kasprowicza. Numer telefonu do straży pozostanie nie zmieniony. * 

*O projekcie*

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski. 

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego. 

Zakres projektu obejmie: 

Zakup taboru autobusowego (27 autobusów) 

Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 

Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 

Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli. 

Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 

Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 

Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu. 

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.