Piękne Solarisy w lipcu na naszych drogach

W poniedziałek 23 kwietnia przedstawiciele gmin Nowosolskiego subObszaru Fukcjonalnego odwiedzili fabrykę firmy Solraris, w której powstają 23 midi autobusy Solaris Urbino 8,9 LE dla naszych gmin.

Od 1 lipca rusza wspólna komunikacja Nowej Soli, gminy wiejskiej Nowa Sól oraz gmin Otyń, Kożuchów, Siedlisko i Kolsko. W spotkaniu wzięli udział włodarze gmin: prezydent Wadim Tyszkiewicz, burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, burmistrz Otynia Barbara Wróblewska oraz wójtowie gminy wiejskiej Nowa Sól Izbaela Bojko i Kolska Henryk Matysik. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy UM w Nowej Soli odpowiedzialni m.in. za inwestycje czy promocję. Włodarze gmin zostali przywitani przez wiceprezes Zarządu Krystynę Woźniak oraz oprowadzeni po firmie Solaris przez dyrektora dyrektor sprzedaży Solaris Bus&Coach Waldemara Wlazło oraz Wiesława Cieślę pełnomocnika Zarządu.

Powstające w podpoznańskim Bolechowie autobusy będą niskopodłogowe z silnikami spełniającymi rygorystyczną normę emisji spalin Euro 6, każdy z nich będzie klimatyzowany. W każdym autobusie znajdą się porty USB które pozwolą podróżującym podładować ich tablety, telefony i inne urządzenia mobilne w czasie podróży. Autobusy będą wyposażone w system zapowiadania przystanków, monitoring, system emisji reklam oraz lokalizacji. Soalrisy zostaną dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt 23 autobusów to 22,9 milionów złotych brutto.

****

30 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na dofinansowaniu projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego”.

Umowę podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz w imieniu partnerów SubObszaru Nowosolskiego: gminy wiejskiej Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Siedlisko, Otyń oraz Kolsko.

Całkowita wartość projektu to 50 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 35 mln zł. W ramach projektu wykonanych zostanie 27 autobusów (23 klasy midi oraz 4 klasy maxi), budowane są lokalne Centra Obsługi Pasażerów. Ponadto m.in. zostanie stworzony systemu informacji pasażerskiej oraz system elektronicznego biletu.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmie:

  1. Zakup taboru autobusowego (27 autobusów).
  2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.
  3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.
  4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.
  5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
  6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
  7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.