Komunikaty

2019-01-05

Do korzystania z przewozów bezpłatnych uprawnieni są:

 

a) posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej – na podstawie legitymacji,

 

2019-01-04

Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:

 

1) za przejazd bez ważnego biletu

2018-07-02

W niedzielę 1 lipca na nowosolskie ulice wyjechały pierwsze karminowe autobusy marki Solaris i Autosan - rozpoczął się nowy etap w komunikacji miejskiej -  rusza wspólna komunikacja Nowej Soli, gminy wiejskiej Nowa Sól oraz gmin Otyń, Kożuchów, Siedlisko i Kolsko.

2018-06-26

Od 1 lipca bieżącego roku na terenie 6 gmin powiatu nowosolskiego czyli Miasta Nowa Sól, gmin: Kolsko, Kożuchów, Otyń, Nowa Sól oraz Siedlisko usługa komunikacji miejskiej świadczona jest przez MPK SubBus.

2018-04-24

W poniedziałek 23 kwietnia przedstawiciele gmin Nowosolskiego subObszaru Fukcjonalnego odwiedzili fabrykę firmy Solraris, w której powstają 23 midi autobusy Solaris Urbino 8,9 LE dla naszych gmin.

2018-01-03

Firma Exalo Driling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile buduje zajezdnię autobusową (niedaleko południowej obwodnicy Miasta, tuż za rondem Województwa Lubuskiego). Bryła budynku oraz kolory będą nawiązywać do przemysłowego charakteru zabudowy sąsiedniej strefy przemysłowej.

2017-12-18

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski spotkali  się z włodarzami gmin Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego. To był bardzo pracowity rok, a przed nami nowe wyzwania- mówił prezydent Tyszkiewicz.

2017-10-02

W poniedziałek 2 października została powołana do życia spółka „Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SubBus spółka z o.o.” .

2017-09-25

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Sól – Miasto
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Oś priorytetowa
Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie
Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
Poddziałanie
01 - Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

2017-08-18

W piątek 18 sierpnia została podpisana umowa na przebudowę parteru dworca PKP z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej.