Komunikaty

2017-12-18

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski spotkali  się z włodarzami gmin Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego. To był bardzo pracowity rok, a przed nami nowe wyzwania- mówił prezydent Tyszkiewicz.

2017-10-02

W poniedziałek 2 października została powołana do życia spółka „Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SubBus spółka z o.o.” .

2017-09-25

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Sól – Miasto
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Oś priorytetowa
Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie
Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
Poddziałanie
01 - Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

2017-08-18

W piątek 18 sierpnia została podpisana umowa na przebudowę parteru dworca PKP z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej.

2017-08-10

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski wraz z urzędnikami UM spotkali się z włodarzami gmin skupionymi w subObszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego: Barbarą Wróblewską wójtem Otynia, Izabelą Bojko wójtem gminy wiejskiej Nowa Sól, Pawłem Jagaskiem burmistrzem Kożuchowa, Dariuszem Straussem wójtem Siedliska oraz Henrykiem Matysikiem wójtem Kolska.

Tematem spotkania były prace nad utworzeniem spółki komunikacyjnej Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Sp. z o.o.

2017-07-13

Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę budynku dworca PKP w Nowej Soli dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz dla potrzeb siedziby Straży Miejskiej.

2017-05-30

Firma Exalo Driling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile rozpoczęła budowę zajezdni autobusowej (niedaleko południowej obwodnicy Miasta, tuż za rondem Województwa Lubuskiego).

2017-05-04

Prezydent Wadim Tyszkiewicz podpisał dwie bardzo ważne dla Nowej Soli oraz gmin subNOF umowy.

2017-04-13

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz Wiesław Cieśla, pełnomocnik zarząd firmy Solaris, podpisali dziś umowę nadostawę 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów klasy midi firmy Solaris. Nowymi autobusami, mieszkańcy Nowej Soli oraz gminy wiejskiej Nowa Sól i gmin: Otyń, Kolsko, Kożuchów, Siedlisko, pojadą w lipcu 2018 roku.

2016-12-30

W piątek 30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na dofinansowaniu projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego”.

Umowę podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz w imieniu partnerów SubObszaru Nowosolskiego: gminy wiejskiej Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Siedlisko, Otyń oraz Kolsko.