Komunikaty

2019-01-04

Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:

 

1) za przejazd bez ważnego biletu

2018-07-02

W niedzielę 1 lipca na nowosolskie ulice wyjechały pierwsze karminowe autobusy marki Solaris i Autosan - rozpoczął się nowy etap w komunikacji miejskiej -  rusza wspólna komunikacja Nowej Soli, gminy wiejskiej Nowa Sól oraz gmin Otyń, Kożuchów, Siedlisko i Kolsko.

2018-06-26

Od 1 lipca bieżącego roku na terenie 6 gmin powiatu nowosolskiego czyli Miasta Nowa Sól, gmin: Kolsko, Kożuchów, Otyń, Nowa Sól oraz Siedlisko usługa komunikacji miejskiej świadczona jest przez MPK SubBus.

2018-04-24

W poniedziałek 23 kwietnia przedstawiciele gmin Nowosolskiego subObszaru Fukcjonalnego odwiedzili fabrykę firmy Solraris, w której powstają 23 midi autobusy Solaris Urbino 8,9 LE dla naszych gmin.

2018-01-03

Firma Exalo Driling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile buduje zajezdnię autobusową (niedaleko południowej obwodnicy Miasta, tuż za rondem Województwa Lubuskiego). Bryła budynku oraz kolory będą nawiązywać do przemysłowego charakteru zabudowy sąsiedniej strefy przemysłowej.

2017-12-18

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski spotkali  się z włodarzami gmin Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego. To był bardzo pracowity rok, a przed nami nowe wyzwania- mówił prezydent Tyszkiewicz.

2017-10-02

W poniedziałek 2 października została powołana do życia spółka „Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SubBus spółka z o.o.” .

2017-09-25

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Sól – Miasto
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Oś priorytetowa
Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie
Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
Poddziałanie
01 - Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

2017-08-18

W piątek 18 sierpnia została podpisana umowa na przebudowę parteru dworca PKP z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej.

2017-08-10

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski wraz z urzędnikami UM spotkali się z włodarzami gmin skupionymi w subObszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego: Barbarą Wróblewską wójtem Otynia, Izabelą Bojko wójtem gminy wiejskiej Nowa Sól, Pawłem Jagaskiem burmistrzem Kożuchowa, Dariuszem Straussem wójtem Siedliska oraz Henrykiem Matysikiem wójtem Kolska.

Tematem spotkania były prace nad utworzeniem spółki komunikacyjnej Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Sp. z o.o.