Komunikaty

2019-10-10

Od dnia 11.10.2019r. kursy linii 2 i 6 nie zajeżdżają na plac manewrowy - przystanek został zlokalizowany przy al. Wolności naprzeciwko bramy wjazdowej do PKN ORLEN.

2019-09-23

Od 1 października 2019 r. zmianie ulegną godziny odjazdu wybranych kursów linii nr 7 (relacji Borowiec - Nowa Sól COP) oraz linii nr 8 (relacji Nowa Sól COP - Nowa Sól COP, p. Siedlisko, Kierzno, Bielawy).

Szczegóły przedstawione zostały w poniższej tabeli.

2019-08-23

Informacje dotyczące zakupu biletu okresowego Kliknij tutaj.

2019-08-23

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliwa 2019/2020: Przetargi.

2019-03-15

Cennik emisji reklam w autobusach

Do pobrania

2019-03-07
Rozstrzygnięcie przetargu na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli.
2019-01-22

Uwaga!Od 1 lutego 2019 roku nastąpi zmiana godzin pracy kasy biletowej. Kasa będzie czynna od poniedziałku do środy w godzinach 7.30-15.00, natomiast w czwartek i piątek w godzinach 9.00-16.30

2019-01-07
Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” sp. z o.o. w Nowej Soli zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 i 2019 r.
2019-01-06

Do korzystania z przewozów ulgowych (50%) uprawnieni są:

 

a) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych,

 

b) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,