Zmiany - Nowe obostrzenia w autobusach!

Od 24 października 2020 r. maksymalna dopuszczalna liczba pasażerów, jaka może znajdować się w autobusach MPK "SUBBUS" wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych, tzn.:

  • Autobusy Autosan - "duże" (numery boczne 01 - 04) – 32 miejsc,
  • Autobusy Solaris - "małe" (numery boczne 05 - 27) – 18 miejsc.

Natomiast przypominamy, że od 16.04.2020 r. należy nosić maseczki zakrywające usta i nos.