Zmiany na liniach nr 1, 4, 5, 12 i 19

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SUBBUS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 17 października 2022r. włączone zostaną do obsługi na trasie przejazdu linii nr 1, 4 i 5 dwa przystanki komunikacyjne w Ciepielowie o nazwie „Ciepielów Ferma”.

Dodanie w.w. przystanku nie spowoduje zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków ani jakichkolwiek przesunięć w godzinach rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kursów. Szczegóły znajdą Państwo w "Rozkładzie jazdy".

Natomiast na linii 5,12 i 19 przesunięto przystanek "Lubieszów sklep", który jest teraz na przeciwko szkoły podstawowej i podjęto decyzję o zmianie jego nazwy na "Lubieszów szkoła".