Zmiana Regulaminu E-Biletu

Szanowni Podróżni!

Został zmieniony Regulamin korzystania z E-Biletu. Zmiana dotyczy dodania do §9 pkt. 6 i 7 oraz w §11 pkt 11.

Regulamin korzystania z E-Biletu dostępny jest na stronie: http://subbus.nowasol.pl/regulaminy-i-cenniki.