Wspólna komunikacja coraz bliżej

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski wraz z urzędnikami UM spotkali się z włodarzami gmin skupionymi w subObszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego: Barbarą Wróblewską wójtem Otynia, Izabelą Bojko wójtem gminy wiejskiej Nowa Sól, Pawłem Jagaskiem burmistrzem Kożuchowa, Dariuszem Straussem wójtem Siedliska oraz Henrykiem Matysikiem wójtem Kolska.

Tematem spotkania były prace nad utworzeniem spółki komunikacyjnej Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Sp. z o.o.

Gminy realizują projekt pn. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. Przed kilkoma tygodniami zostały podpisane umowy z firmą Solaris na produkcję 23 małych autobusów oraz 4 dużych marki Autosan.

To nie koniec inwestycji: w Nowej Soli właśnie realizowana jest przebudowa ulicy Towarowej i Zjednoczenia pod przyszłe centrum przesiadkowe. W ramach tej inwestycji wykonywane są rozbiórki elementów dróg, przebudowane zostaną sieci istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (linia telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacja ogólnospławna, wodociągowa, gazowa), budowa przyłączy wodociągowych. Ulica Towarowa i Zjednoczenia oraz skrzyżowania tych ulic zostaną przebudowane, a na skrzyżowaniu Towarowej i Zjednoczenia zostanie wybudowane rondo. 

Dla taksówek oraz samochodów osobowych przewidziano budowę zatok postojowych. Dla autobusów zostanie wybudowanych pięć zadaszonych peronów do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej. Przebudowane zostaną także chodniki w tym rejonie- zostaną wyznaczone na nich także ścieżki rowerowe. Inwestycja zakłada także przebudowę i rozbudowę odwodnienia ulic 9 wpustów ulicznych), kanalizacji deszczowej przyłączy nowoprojektowanych i przebudowywanych wpustów ulicznych. 

Obie ulice zostaną bardzo dobrze doświetlone – wzdłuż nich stanie 29 lamp. 

Na koniec prac zostaną ustawione urządzenia małej architektury, jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a na rogu ulicy Zjednoczenia i Towarowej powstanie mała fontanna. Nie zapomniano również o przestrzeni zielonej: Miasto zaplanowało posadzenie drzew, krzewów, bylin itp. 

Koszt inwestycji to 4 987 tysięcy złotych.

Niedaleko ronda Województwa Lubuskiego (tuż przy południowej strefie gospodarczej) budowana jest zajezdnia autobusowa. Termin wykonania to 30 kwietnia 2018 roku. Koszt: 10.994.987,53 zł brutto 

Zajezdnia będzie składała się z budynku administracyjno-biurowego, budynku stacji obsługi autobusów, budynku stacji paliw, wiaty stacji paliw, wiaty parkingowej, budynku obsługi, hali warsztatowej,

O projekcie

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

 

Zakres projektu obejmie:

Zakup taboru autobusowego (27 autobusów).

Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.

Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.

Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.