Wielki sukces SubObszaru Nowosolskiego

W piątek 30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na dofinansowaniu projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego”.

Umowę podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz w imieniu partnerów SubObszaru Nowosolskiego: gminy wiejskiej Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Siedlisko, Otyń oraz Kolsko.


Pieniądze trafiają w dobre ręce prezydenta oraz wójtów i burmistrzów SubObszaru, którzy mają dobre doświadczenie w realizacji trudnych projektów – powiedziała marszałek E. Polak. To duże dofinansowanie - 35-milionowe na realizację projektu wspólnej komunikacji, który będzie realizowany w sposób komplementarny. Cieszę się, że dzięki otwartości 6 gmin powiatu nowosolskiego, ich mieszkańcy będą mieli już niedługo nowoczesną i przyjazną komunikację . Gratuluję państwu wiedzy w tym obszarze, skuteczności i przezorności – bardzo się cieszę, ze nie tylko duże kontrakty lubuskie jak ZIT zielonogórski czy gorzowski, ale właśnie te mniejsze jak nowosolski czy żarsko –żagański będą realizowane w województwie lubuskim. Państwa projekt jest zgodny ze strategią województwa, dlatego też projekt został wysoko oceniony – dodała marszałek.

To jest ważna chwila dla nas – mówił prezydent W. Tyszkiewicz. Chcę to bardzo podkreślić, ze jesteśmy jedną z nielicznych gmin w województwie lubuskim ale też myślę jedną z nielicznych w Polsce która pokazuje, że warto grać w drużynie. My gramy drużynowo i regionalnie rozwiązujemy problemy - powiedział prezydent, który dodał także, że wspólna komunikacja 6 gmin pozwoli na łatwiejszy dojazd do szkół w SubOszarze i przede wszystkim swobodniejszy dojazd do pracy do zakładów m.in. w Nowej Soli.
Całkowita wartość projektu to 50 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 35 mln zł. W ramach projektu zostanie kupionych 27 autobusów, wybudowane będą lokalne Centra Obsługi Pasażerów. Ponadto m.in. zostanie stworzony systemu informacji pasażerskiej oraz system elektronicznego biletu.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmie:

1. Zakup taboru autobusowego (27 autobusów).

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

W czwartek 29 grudnia Miasto ogłosiło przetarg na zakup pierwszych 23 niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów klasy midi.