Świąteczne spotkanie subNOFu

Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz wiceprezydent Jacek Milewski spotkali  się z włodarzami gmin Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego. To był bardzo pracowity rok, a przed nami nowe wyzwania- mówił prezydent Tyszkiewicz.

Okres świąteczny to znakomity czas do posumować ostatnich miesięcy. Gminy Subobszaru przygotowują się do uruchomienia wspólnej komunikacji międzygminnej i budowy przystanków.  Na spotkaniu obok włodarzy subObszaru i Zarządu Powiatu Nowosolskiego, obecni byli także pracownicy nowosolskiego Urzędu Miasta, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami przyszłego transportu gminnego. Wykonujecie państwo kawał znakomitej roboty. Bardzo wam za to dziękujemy! - mówili wójt Otynia Barbara Wróblewska oraz wójt Kolska Henryk Matysik. Szczególne podziękowania wójt Wróblewska skierowała do naczelnik wydziału integracji europejskiej i promocji Beaty Kulczyckiej. 

*O projekcie*

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski. 

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego. 

Zakres projektu obejmie: 

1. Zakup taboru autobusowego (27 autobusów). 

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli. 

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu. 

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.