Przewozy ulgowe

Do korzystania z przewozów ulgowych (50%) uprawnieni są:

 

a) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych,

 

b) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,

 

c) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej,

 

d) dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności,

 

e) emeryci i renciści – na podstawie dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta lub rencisty z odpowiednim symbolem świadczenia („E” - emeryci, „I” - renciści).