Opłaty dodatkowe

Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:

 

1) za przejazd bez ważnego biletu

  • w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 30 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej,
  • w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 50 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej

 

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

  • w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej,
  • w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 45 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej;

 

3) za brak ważnego biletu na przewóz zwierząt lub roweru 

  • w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 20 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej,
  • w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej;

 

4) za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy pojazdu - 140 krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej;

 

5) w przypadku udokumentowania w ciągu 7 dni uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub okazanie biletu imiennego – opłata wynosi 7 zł.