Obostrzenia w autobusach

Przypominamy że od 01 czerwca 2020 r. maksymalna dopuszczalna liczba pasażerów, jaka może znajdować się w autobusach MPK "SUBBUS" wynosi 50% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących), z tym, że połowa miejsc siedzących nadal musi pozostać wolna, tzn.:

  • Autobusy Autosan - "duże" (numery boczne 01 - 04) – 53 miejsc,w tym: 19 miejsc siedzących + 34 miejsc stojących,
  • Autobusy Solaris - "małe" (numery boczne 05 - 27) – 30 miejsc, w tym: 13 miejsc siedzących + 17 miejsc stojących.

Natomiast od 16.04.2020 r. należy nosić maseczki zakrywające usta i nos.