Międzygminne Przedsiębiorstwo SubBus

W poniedziałek 2 października została powołana do życia spółka „Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SubBus spółka z o.o.” .

Jej udziałowcami zostały gminy Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego: Nowa Sól, gmina Nowa Sól, Kożuchów, Otyń, Kolsko, Siedlisko. Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski. W skład rady nadzorczej spółki, wchodzą przedstawiciele gmin: Miasta Nowa Sól, Kożuchowa, gminy wiejskiej Nowa Sól oraz gminy Otyń.

Od lipca 2018 roku spółka będzie realizowała projekt transportowy. Przedsiębiorstwo będzie obsługiwało mieszkańców wspomnianych 6 gmin powiatu nowosolskiego. 

Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego – tak nazywa się projekt wart 50 milionów złotych, z czego 35 mln to dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Główne założenia projektu: 

1. Zakup taboru autobusowego. 

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli 

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

na zdj. budujące się centrum przesiadkowe w Nowej Soli (ulica Towarowa)