Kolejny krok w kierunku wspólnej komunikacji

Prezydent Wadim Tyszkiewicz podpisał dwie bardzo ważne dla Nowej Soli oraz gmin subNOF umowy.

Prezydent Wadim Tyszkiewicz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „EXPORT-PRIBEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na przebudowę ulicy Towarowej oraz w części ulicę Zjednoczenia. Jest to część większego zadania pn. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane rozbiórki elementów dróg przebudowane zostaną sieci istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (linia telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacja ogólnospławna, wodociągowa, gazowa), budowa przyłączy wodociągowych. Ulica Towarowa i Zjednoczenia oraz skrzyżowania tych ulic zostaną przebudowane, a na skrzyżowaniu Towarowej i Zjednoczenia zostanie wybudowane rondo. 

Dla taksówek oraz samochodów osobowych przewidziano budowę zatok postojowych. Dla autobusów zostanie wybudowanych pięć zadaszonych peronów do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej. Przebudowane zostaną także chodniki w tym rejonie- zostaną wyznaczone na nich także ścieżki rowerowe. Inwestycja zakłada także przebudowę i rozbudowę odwodnienia ulic9 Wpustów ulicznych), kanalizacji deszczowej przyłączy nowoprojektowanych i przebudowywanych wpustów ulicznych. 

Obie ulice zostaną bardzo dobrze doświetlone – wzdłuż nich stanie 29 lamp. 

Na koniec prac zostaną ustawione urządzenia małej architektury, jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a na rogu ulicy Zjednoczenia i Towarowej w miejscu gdzie dziś znajduje się budynki do rozbiórki (dawny zakład fryzjerski oraz naprawa AGD)powstanie mała fontanna. Nie zapomniano również o przestrzeni zielonej: Miasto zaplanowało posadzenie drzew, krzewów, bylin itp. 

Koszt inwestycji to 4 987 tysięcy złotych. Prace powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni.

Prezydent podpisał także umowę z firmą Exalo Driling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile na budowę zajezdni autobusowejktóra będzie wybudowana niedaleko południowej obwodnicy Miasta (tuż za rondem Województwa Lubuskiego). Bryła budynku oraz kolory nawiązują do przemysłowego charakteru zabudowy sąsiedniej strefy przemysłowej. 

Termin wykonania to 30 kwietnia 2018 roku. Koszt: 10.994.987,53 zł brutto 

Zajezdnia będzie składała się z budynku administracyjno-biurowego, budynku stacji obsługi autobusów, budynku stacji paliw, wiaty stacji paliw, wiaty parkingowej, budynku obsługi, hali warsztatowej,

 

O projekcie

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, a partnerami są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko i Gmina Kolsko. Natomiast Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmie:

1. Zakup taboru autobusowego (27 autobusów).

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.